HISTORIEK

Gemaakt op zondag 26 mei 2013 Laatst bijgewerkt op maandag 01 februari 2021 Geschreven door Jürgen Munghen
De Roeselaarse Vriendenkring der Scheidsrechters werd gesticht in 1925 door Hubert Cobbe met als medestichters Achiel Blauwe, Georges Himpe, Lucas Ostyn en Paul Vandeputte, bij wie de eerste vergaderingen gehouden werden.
Bij het begin van het tweede seizoen verhuisde men naar Café 'St.-Georges' op het Stationsplein. Twee seizoenen later werd 'Taverne Montana' het vergaderlokaal en dit tot na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens die oorlog zelf waren publieke vergaderingen verboden en dus werd bij een of ander lid thuis vergaderd.
Na de oorlog begon het voetbal weer te floreren. Er was een enorme aangroei van voetbalclubs en de K.B.V.B. deed een oproep om scheidsrechters aan te werven.
Deze aanwerving enerzijds en de fusie tussen de Roeselaarse en de Izegemse Vriendenkringen had tot gevolg dat men naar een groter lokaal moest uitkijken. Het werd Café 'Wiels Mandel' op de Grote Markt in Roeselare. Tevens veranderde men de naam in 'Vriendenkring der Scheidsrechters van Roeselare - Izegem en Omliggende'.
De scheidsrechters uit de regio Izegem waren na een tijdje van oordeel dat ook dichter bij hen thuis moest vergaderd worden en zo werd een beurtrol van de maandelijkse vergaderingen ingericht: De ene maand in Roeselare en de andere maand in lokaal 'Oud Stadhuis' in Izegem.
Ook in Roeselare verhuisde men kort daarna naar 'Het Bourgondisch Kruis', maar de nieuwe huurders van dit lokaal konden zich moeilijk aanpassen aan de activiteiten en verplichtingen van het scheidsrechterskorps. Gevolg: 'San Juan' in de Stationsstraat werd de nieuwe vergaderplaats met renner Wilfried David en later bokser Jean-Pierre Coopman als uitbaters.
Toen het Coopman wat minder goed ging in september 1981, besloot het bestuur zijn intrek te nemen in het hotel-restaurant-café 'de Londres' op het Stationsplein. Intussen was ook café 'Sportief' in Izegem het nieuwe lokaal geworden. In een opiniepeiling gehouden in 1983 opteerde 80% van de leden voor één enkel lokaal en werd die locatie in Izegem opgezegd.
In 1991 verhuisden het Provinciaal Comité en de Provinciale Scheidsrechterscommissie naar het bondsgebouw in Brugge. De Vriendenkring nam deze gelegenheid te baat om zijn intrek te nemen in de voor vergaderingen vrijgekomen 'De Beiaard' op de Grote Markt in Roeselare. De hoofdreden was de uitbreiding van de commerciële activiteiten van hotel 'de Londres' waardoor vergaderen er steeds meer problemen stelde. Het werd een uitstekende vergaderplaats met voetbalkenners Daniël en Rita Verdonck-Foré als uitbaters. Twee veranderingen van exploitanten in 'De Beiaard' (2000 en tenslotte 2002) verplichtten de Vriendenkring opnieuw om naar een nieuwe vergaderplaats uit te kijken. Het werd café 'De Nieuwe Ruiter' op het gehucht De Ruiter-Roeselare bij Johan en Sylvie Debrauwer.
De Vriendenkring kende een gestadige groei van 5 leden bij de start tot een achttiental vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog en ook door de fusie met de Vriendenkring van Izegem kende de vereniging een regelmatige groei tot een tachtigtal leden in de tachtiger jaren. Op het eind van vorig decennium en tegenwoordig schommelt het ledenaantal tussen de 60 en de 70 leden.
Dit toont aan dat veel scheidsrechters nog de nood aanvoelen aan het contact onderhouden met elkaar en het samenzijn in een vereniging, waar de belangrijkste doelstellingen steeds zijn de opleiding en de begeleiding van nieuwe scheidsrechters en het op de hoogte houden van alle leden van wat reilt en zeilt in de Belgische voetbalarbitrage.
 
Hoogtepunten in de geschiedenis van de Vriendenkring:
- 1950: Zilveren jubileumviering van de Vriendenkring in Park Rodenbach, Roeselare.
- 1952: Benoeming tot 'Koninklijke Vriendenkring' door Koning Boudewijn.
- 1962: Inwijding van de eigen vlag.
- 1970: Viering van de zilveren jubileum van Maurice Manhaeve (25 jaar gerechtigde correspondent.
- 1975: Gouden jubileumviering van de Vriendenkring met plechtige mis en ontvangst op het Roeselaarse stadhuis. Achiel Blauwe, Gerard Decru en Maurice Manhaeve ontvangen de stadsmedaille. Banket en dansavond in café 'Sportief' in Izegem.
- 1979: Kampioenschap van Vlaanderen voor scheidsrechters-wielrenners door de Vriendenkring in Hooglede ingericht.
- 1980: Kampioenschap van België voor scheidsrechters-wielrenners door de Vriendenkring in Hooglede ingericht.
- 1979-1981: Tweedaagse uitstappen naar Duitsland met deelname aan een voetbal - tornooi met ploegen uit Belgische militaire kazernes.
- 1982: Eerste plaats in de finale voor de West-Vlaamse voetbalcup voor vriendenkringen in St-Denijs bij Kortrijk.
- 1983: Eerste uitgave van het tweemaandelijks tijdschrift 'Rodenbachfluiter'.
- 1984: Winnaar van de reglementen- en voetbalquiz tussen de West-Vlaamse vriendenkringen tijdens de vijfde 'Nacht van de West-Vlaamse Referee' in Zedelgem.
- 1985: Diamanten jubileumviering van de Vriendenkring met ontvangst op het stadhuis van Roeselare en jubileumvergadering met receptie in het lokaal 'de Londres'.
- 1987: Eerste plaats in de finale van het West-Vlaams Voetbaltornooi in Oostende.
- 1988: Eerste plaats in de voetbalcompetitie onder de West-Vlaamse vriendenkringen.
- 1988: Winnaar van de reglementen- en voetbalquiz tijdens de negende 'Nacht van de West-Vlaamse Referee'.
- 1988: Organisatie van de Algemene Provinciale Vergadering voor de West-Vlaams scheidsrechters in Roeselare.
- 1989: Dubbel in het voetbal: winst in de voetbalcompetitie en in het voetbaltornooi voor de West-Vlaamse vriendenkringen in Tielt.
- 1990: Eerste plaats in de voetbalcompetitie onder de West-Vlaamse vriendenkringen.
- 1991: Eerste plaats in de Polyvalente Quiz onder de West-Vlaamse vriendenkringen op de twaalfde 'Nacht van de West-Vlaamse Referee'.
- 1992: Deelname aan het VTM quizprogramma 'De juiste prijs'.
- 1993: Receptie ter gelegenheid van 'Rodenbachfluiter 10 jaar'.
- 1994: Organisatie van het Voetbaltornooi onder de West-Vlaamse vriendenkringen.
- 1995: Weekend aan zee in Nieuwpoort-Bad.
- 1996: Winnaar van het Voetbaltornooi onder de West-Vlaamse vriendenkringen in Oostende.
- 1997: Organisatie van de Algemene Provinciale Vergadering voor de West-Vlaamse scheidsrechters in Ardooie.
- 2000: Albasten jubileumviering van de Vriendenkring met ontvangst en receptie op het stadhuis van Roeselare en jubileumsouper in 'Park Rodenbach', Roeselare.
- 2003: Receptie ter gelegenheid van 'Rodenbachfluiter 20 jaar'.
- 2004: Organisatie van het Voetbaltornooi onder de West-Vlaamse vriendenkringen en tevens winnaar van het tornooi.
- 2005: Eiken jubileumviering van de Vriendenkring met ontvangst en drink op het Roeselaarse stadhuis en receptie in lokaal 'De Nieuwe Ruiter'.
- 2006: Receptie ter gelegenheid van de promotie naar Nationale afdeling van Pieter Vandermeulen en Gerry Dobbels.
- 2007: Organisatie van de Algemene Provinciale Vergadering voor de West-Vlaams scheidsrechters in Moorslede.
- 2012: Receptie ter gelegenheid van de promotie naar Nationale afdeling van Jens Demanet en Juan Alleman.
- 2013: Winnaars Voetbaltornooi der Vriendenkringen (Organisatie VK Ieper).
- 2013: Receptie ter gelegenheid van de promotie naar Nationale afdeling van Kevin Van Damme.
- 2013: Winnaars Quiz "Wisselbeker Luc Matthys".
- 2014: Organisatie van het Voetbaltornooi onder de West-Vlaamse vriendenkringen op de terreinen van KSV Rumbeke.
- 2015: Veranderen van lokaal (Bourgondisch Kruis - Roeselare-Beveren) & een nieuwe voorzitter (Jürgen Munghen ipv Jurgen Devoldere).
2015: Receptie ter gelegenheid van de promotie naar Nationale afdeling van Nick Delporte.
- 2015: Organisatie van de Algemene Provinciale Vergadering voor de West-Vlaams scheidsrechters in Izegem (Hoofdbrok: Hervorming Arbitrage).
 
Naast de maandelijkse ledenvergaderingen organiseert de Vriendenkring ook jaarlijks:
- een zielenmis voor de overleden leden - scheidsrechters van de Vriendenkring;
- een nieuwjaarssouper;
- een daguitstap al dan niet onder de vorm van een verrassingsreis;
- een tweedaagse kaarting.
De Vriendenkring staat ook in voor het coachen van de beginnende scheidsrechters. Ter gelegenheid van hun eerste wedstrijden worden zij begeleid door een 'peter' van de Vriendenkring. Deze staat hen bij met raadgevingen op het vlak van zowel de techniek als de kennis van de arbitrage.
 
Enkele Statistieken
 
De voorzitters van de Vriendenkring:
Hubert Cobbe - Achiel Blauwe - Achiel Herremans - Gerard Decru - Michel Cornette - Alex Debruyne - Jacques Callens - Fernand Verstraete - ✝ Luc Verbrugghe (3 maart 2013) - Johan Denolf - Jurgen Devoldere - Jürgen Munghen
 
Erevoorzitters van de Vriendenkring:
Gerard Decru - Michel Cornette - Jacques Callens - Fernand Verstraete - Jurgen Devoldere
 
Gerechtigde correspondenten van de Vriendenkring:
Georges Himpe - Maurice Manhaeve - Stephaan Parmentier - Eric Deketelaere - Bernard Commeyne - Henri Lefevere - Luc Verbrugghe - Gerry Dobbels - Filip Debackere - Tom De Ryckere - Glenn Lakiere
 
Eresecretarissen van de Vriendenkring:
Maurice Manhaeve - Filip Debackere - Tom De Ryckere
 
Erepenningmeester van de Vriendenkring:
Martin Vanhoutte
 
Ereleden van de Vriendenkring:
Georges Laevens - Marcel Vanhantsaeme - (Eric Braekeveldt) - Henri Lefevere - Roger Dejonghe - Luc Verbrugghe - Gerry Dobbels - Vincent Verhelle
 
Leden-scheidsrechters die in de Nationale Afdelingen actief zijn:
Kevin Van Damme (vanaf 2013-2014) - Florian Stove (vanaf 2016-2017)

Leden-scheidsrechters die in de Nationale Afdelingen actief waren:
Hubert Cobbe - Achiel Herremans - Alfons Roesbeke - Jos Poire - Roger Roelens - Christiaan Steurbaut - Eric Braekeveldt - Marino Staelens - Luc Huyghe - Bart Vandeweghe - Pieter Vandermeulen (vanaf 2006-2007 tot 2012-2013) - Jens Demanet (vanaf 2012-2013)
 
Leden-assistenten die in de Nationale Afdelingen actief zijn:
Nick Delporte (vanaf 2015-2016) - Tom Verheye (vanaf 2015-2016) - Glenn Lakiere (vanaf 2016-2017)
 
Leden-assistenten die in de Nationale Afdelingen actief waren:
Maurice Manhaeve - Michel Cornette - Alex Debruyne - Eddy Declercq - Luc Victor - Luc Verbrugghe - Gery Demeulemeester - Gerry Dobbels - Juan Alleman (vanaf 2012-2013) - Bart Vandeweghe (vanaf 1998-2014) - Pieter Vandermeulen (vanaf 2012-2013 tot 2016) - Jürgen Munghen (vanaf 2016-2017 tot 2020)
 
Leden-opleiders die bij het C.S.C. actief waren:
Luc Huyghe
 
Leden-commisieleden en opleiders bij de P.S.C.:
Achiel Blauwe (Voorzitter)
Georges Himpe - Maurice Manhaeve (Eerste Ondervoorzitter)
Gerard Decru - Lucien Cappelle - ✝ Marino Staelens (Tweede Ondervoorzitter)
Jacques Callens (lid)
Noël Couvreur - Henri Pollefeyt - Stephaan Parmentier - Michel Cornette - Jan Vandepitte - Ludwig Maes - Jean-Pierre Wyseure - Fernand Verstraete - ✝ Luc Verbrugghe - Roger Dejonghe - Kristien Oplinus - Gerry Dobbels (Allen opleider)
Hits: 144562

Copyright © / RODENBACHFLUITERS | All rights reserved. - Privacy verklaring